Förarintyg

Trots att omkring 67 procent av landets fritidsbåtsägare saknar någon form av examen som till exempel förarintyg eller skepparexamen försäkrar sittande infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd att det inte är aktuellt att formalisera krav för framförande av fritidsbåtar.

Förarintyg, även kallat körkort för framförande av fritidsbåtar, kan vara en mycket god idé att investera i, särskilt för den som inte vuxit upp med ett aktivt båtliv.

 

Sjökunskap och navigering
Är begrepp som 360°-systemet, avdrift, sjökort, transportör, missvisning och deviation okända och obegripliga bör man skaffa sig ett förarintyg innan man ens funderar på att ge sig ut på sjön. Det gäller särskilt de som för fram snabba motorbåtar fast även skeppare ombord på segelbåtar. Det borde vara ett krav att skeppare ska inneha kunskap om allt detta och mer därtill, jämte gällande lagstiftning och sjöregler.

 

Navigeringskunskap
Till navigeringskunskaperna hör att man bland annat ska ha kunskap och färdighet i att mäta distanser, ta ut kurser och bäringar (orättade), utföra enklare fart-, tid- och distansberäkningar, markera ett läge med känd latitud och longitud samt positionsbestämma en i sjökortet angiven punkt.

Man ska kunna läsa svenska sjökort, pappers – och elektroniska sjökort, symboler och förkortningar i korten. Sjökort kallas de kartor man använder sig av för att navigera. Det går inte att navigera med stöd av landkartor då dessa inte märker ut farleder, grynnor, sjömärken och exempelvis fyrar.

 

Säkerhet, sjömanskap och sjukvård
Man bör ha kunskap om tågvirke och färdighet att utföra dubbelt halvslag, dubbelt halvslag kring egen part, råbandsknop, skotstek och pålstek. Till det bör man ha kännedom om risker vid hårt väder samt vid nedsatt sikt och vad man bör göra vid situationer som ”man överbord” och vid ombordtagning av nödställd. Man ska även ha kunskap om befälhavarens skyldighet att ingripa och hjälpa nödställda, där detta kan ske utan fara för egen säkerhet (sjölagen 6 kap. 6 §).

 

Väder och vind
Självklart behöver man ha kunskap om väder och vind och hur det påverkar framförandet av ens fartyg. Man behöver veta vad ovädersmolnen berättar och kunskap om vindriktningar, kännedom om sjöbris och då risk för dimma föreligger. Därtill bör man ha kännedom om den hjälp som kan fås av väderleksrapporter via VHF, internet, telefonsvarare, radio och TV.

 

Allt detta samt mycket mer kan man lära sig genom att anmäla sig till en kurs i båtliv. En förarintygskurs. Det finns flera anordnare av förarintygskurser. En del anordnar intensivkurser som kan kompletteras med praktik. Andra erbjuder e-navigations förarintygskurser som ger dig grunderna för att kunna examineras och få ett förarintyg.

 

Det kan vara alldeles underbart att tillbringa allt från några timmar till hela semestern på sjön. Kom ihåg att sätta säkerheten för dig, din familj och medmänniskor i första hand. En olycka på sjön händer alldeles för lätt. Minimera riskerna genom att skaffa dig ett förarintyg.

Förarintyg 2