Young man standing on the yacht in the sea at sunset

Young man standing on the yacht in the sea at sunset

Den ultimata drömmen för många som är intresserade av segling är att någon gång i livet kunna göra en seglats jorden runt. I den här texten ska vi bland annat titta på vilka svårigheter man måste ta sig över för att kunna realisera projektet och ge några tips till dem som kommit igång med att planera en jorden runt-seglats eller bara behöver inspiration för att börja tänka i de banorna. Långseglingar över öppet hav ger erfarenheter och minnen för livet och de är få som ångrar sig efter att ha genomfört en sådan resa.

De ekonomiska aspekterna av en långresa

Det är inte säkert att man måste sälja allt för att segla jorden runt men det är onekligen en rätt stor kostnad det handlar om. Om man har möjlighet att hyra ut sin bostad under tiden som man är borta kan man kanske finansiera en del av sitt projekt. För många är det ett problem att resan tar så mycket tid i anspråk att det kan bli nödvändigt att säga upp sig från jobbet. Det är alltså svårt att veta hur man kommer att få det ekonomiskt efter sin resa. Givetvis kostar även själva seglatsen och all logistik runt om kring avsevärda belopp.

Segla ensam eller med andra?

Idag kan man ta ett Mobillån för att segla långt men det vanligaste är att man finansierar en långsegling genom att spara pengar några år innan man ger sig iväg. Ett sätt att få ner kostnaderna är att hoppa på en annan seglares projekt. Inom seglarvärlden, på olika forum och i vissa hamnar som drar till sig långseglare, annonseras det ofta efter besättning till den här typen av projekt. Man kan alltså genomföra drömmen även utan båt och stora egna resurser. Ifall man accepterar att göra det på någon annans villkor. Många drömmer om att göra resan tillsammans med familjen och då gäller det att man har de nödvändiga resurserna, ekonomiskt såväl som i fråga om kunskap och erfarenhet.