Kappsegling

Kappsegling är segelbåtarnas tävlingssport, då segelbåtar eller segelfartyg tävlar om att segla en bana på kortast möjliga tid. Den vanligaste formen av kappsegling är bankappsegling, då flera segelbåtar av samma typ startar samtidigt, och sedan ska ta sig runt en bana markerad med ett antal bojar, som båtarna måste runda. Den som först korsar mållinjen (som markeras av två bojar) har vunnit. Även startlinjen markeras av två bojar, och båtarna korsar startlinjen med fart. Det kan bli trångt mellan båtarna vid startlinjen, eftersom samtliga båtar vill hamna i en så fördelaktig position som möjligt inför startskottet, samtidigt som man inte får passera startlinjen innan startskottet har gått. Det kan även bli trångt runt bojarna som ska rundas, och i dessa situationer krävs ofta (förutom verklig kompetens och erfarenhet när det gäller de tekniska aspekterna av segling) mycket goda kunskaper om reglerna i kappsegling, för att undvika att utföra en manöver som får en diskvalificerad. Reglerna är mycket omfattande, och gäller framförallt väjning för andra båtar. Just bankappsegling har många svenskar sett ett smakprov på i en av våra mest folkkära filmer, SOS – en segelsällskapsresa.

Kappseglingarna arrangeras ofta av stora segelbåtssällskap, men det brukar inte krävas medlemskap i sällskapet för att få delta. Istället krävs det att man erlägger en startavgift. Även mindre segelsällskap brukar anordna ideella kappseglingar, eftersom deltagandet i tävlingar och kappseglingar anses vara av största vikt för att besättningar ska kunna träna på sina segelkunskaper och regelkunskaper.

Med tanke på att segling har använts som transportmedel av människan sedan förhistorisk tid, har segling som tävlingssport en relativt ung historia. Den moderna kappseglingen har sitt ursprung i Nederländerna på 1600-talet. Där befann sig på den tiden den engelske kungen Charles II i exil, och när han återvände till England i mitten av 1600-talet förde han med sig sporten. Där utvecklade man snart segelbåtar som var konstruerade särskilt för tävling. Kappsegling som internationell sport tog sedan fart i samband med den första America’s Cup, som gick av stapeln 1851.

Om du tävlar i kappsegling med ett lag, söker ni sannolikt efter, eller har redan, ett antal sponsorer. Ett sätt för era sponsorer att visa upp sig är genom att ni bär kläder eller produkter med företagets logotyp. Det kan ni beställa på Medtryck.com.